Снуд и варежки «King Street»

Я долго искала описание этого снуда. Нашла!!!  Выкладываю описание на английском, украинском и русском языках!!! Наслаждайтесь!!!

 

Английский язык:

MATERIALS:

 Mittens
BERNAT SOFTEE CHUNKY (100G/3.5OZ)
39200 Emerald
1 ball
Sizes 4.5 mm (U.S. 7) and 5 mm  knitting needles or size needed to obtain gauge.

Cowl
BERNAT SOFTEE CHUNKY (100G/3.5OZ)
39200 Emerald
3 balls
Size 6.5 mm (U.S. 10Ѕ) knitting needles or size needed to obtain gauge. Cable needle.

 GAUGE
Mittens: 17 sts and 23 rows = 4″ [10 cm] with 5 mm  needles in stocking st.
Cowl: 14 sts and 18 rows = 4″ [10 cm] with 6.5 mm (U.S. 10Ѕ) needles in stocking st.

 INSTRUCTIONS

 MITTENS:

 RIGHT MITTEN
**With smaller needles, cast on 29 sts.
1st row: (RS). *K1. P1. Rep from * to last st. K1.
2nd row: *P1. K1. Rep from * to last st. P1. Rep last 2 rows of (K1. P1) ribbing for 3″ [7.5 cm], inc 4 sts evenly across last WS row. 33 sts.**

Change to larger needles and proceed as follows: 1st row: (RS). K3. P14. K16.
2nd row: P16. K1. *P3tog. (K1. P1. K1) all in next st. Rep from * twice more. K1. P3.
3rd row: As 1st row.
4th row: P16. K1. *(K1. P1. K1) all in next st. P3tog. Rep from * twice more. K1. P3. Rep last 4 rows for pat once more.

Shape thumb gusset: 1st row: (RS). Pat across 18 sts. Inc 1 st in each of next 2 sts. Knit to end of row.
2nd and alt rows: Work even in pat.
3rd row: Pat across 18 sts. Inc 1 st in next st. K2. Inc 1 st in next st. Knit to end of row.
5th row: Pat across 18 sts. Inc 1 st in next st. K4. Inc 1 st in next st. Knit to end of row.
7th row: Pat across 18 sts. Inc 1 st in next st. K6. Inc 1 st in next st. Knit to end of row. 41 sts.
8th row: As 2nd row.

Shape thumb: Next row: (RS). Pat across 28 sts. Turn. Leave rem sts on a spare needle.
***Next row: Cast on 1 st. P11 (including cast on st). Turn. Leave rem sts on a spare needle.
Next row: Cast on 1 st. K12 (including cast on st). Work a further 9 rows in stocking st on these 12 sts.
Next row: (RS). (K2tog) 6 times. 6 sts.
Next row: (P2tog) 3 times. 3 sts. Break yarn leaving a long end. Draw end tightly through rem sts. Sew thumb seam.
Next row: (RS). Rejoin yarn to rem sts. Pick up and knit 2 sts over cast on sts at base of thumb. Pat to end of row. 33 sts.*** Cont in pat until work from beg measures approx 10Ѕ» [26.5 cm], ending with row:“Next row: (WS). P16. K1. *P3tog. (K1. P1. K1) all in next st. Rep from * twice more. K1. P3.”

Shape top: 1st row: K1. K2tog. P14. ssk. K2tog. K9. ssk. K1.
2nd row: P6. P2tog. P5. K2. (P3tog. K1) 3 times. P2.
3rd row: K2tog. (P2tog) 4 times. K2tog. (K2tog) 4 times. K2tog. 11 sts. Break yarn, leaving a long end. Draw end tightly through rem sts. Sew side seam.

 LEFT MITTEN
Work from ** to ** as given for Right Mitten.

Change to larger needles.
1st row: (RS). K16. P14. K3.
2nd row: P3. K1. *P3tog. (K1. P1. K1) all in next st. Rep from * twice more. K1. P16.
3rd row: As 1st row.
4th row: P3. K1. *(K1. P1. K1) all in next st. P3tog. Rep from * twice more. K1. P16. Rep last 4 rows for pat once more.

Shape thumb gusset: 1st row: (RS). K13. Inc 1 st in each of next 2 sts. Pat to end of row. 2nd and alt rows: Work even in pat.
3rd row: K13. Inc 1 st in next st. K2. Inc 1 st in next st. Pat to end of row.
5th row: K13. Inc 1 st in next st. K4. Inc 1 st in next st. Pat to end of row.
7th row: K13. Inc 1 st in next st. K6. Inc 1 st in next st. Pat to end of row. 41 sts.
8th row: As 2nd row.

Shape thumb: Next row: (RS). Pat across 23 sts. Turn. Leave rem sts on a spare needle. Work from *** to *** as given for Right Mitten. Cont in pat until work from beg measures approx 10Ѕ» [26.5 cm], ending with row:“
Next row: (WS). P3. K1. *P3tog. (K1. P1. K1) all in next st. Rep from * twice more. K1. P16.”

Shape top: 1st row: K1. K2tog. K9. ssk. K2tog. P14. ssk. K1.
2nd row: P2. K2. (P3tog. K1) 3 times. P5. P2tog. P6.
3rd row: (K2tog) 6 times. (P2tog) 4 times. K2tog. 11 sts. Break yarn leaving a long end. Draw end tightly through rem sts. Sew side seam.

 COWL
Cable Panel (worked over 21 sts).
1st row: (RS). K6. P2. K2tog. yo. P1. yo. ssk. P2. K6.
2nd row: P6. K2. P2. K1. P2. K2. P6.
3rd row: C6F. P2. yo. ssk. P1. K2tog. yo. P2. C6B.
4th row: As 2nd row.
5th and 6th rows: As 1st and 2nd rows.
7th row: K6. P2. yo. ssk. P1. K2tog. yo. P2. K6.
8th row: As 2nd row.
9th row: C6F. P2. K2tog. yo. P1. yo. ssk. P2. C6B.
10th row: As 2nd row.
11th row: As 7th row.
12th row: (P2. K2) twice. P2. K1. (P2. K2) twice. P2.
13th row: yo. ssk. P2. K6. P1. K6. P2. K2tog. yo.
14th row: P2. K2. P6. K1. P6. K2. P2.
15th row: K2tog. yo. P2. C6B. P1. C6F. P2. yo. ssk.
16th row: As 14th row.
17th and 18th rows: As 13th and 14th rows.
19th row: K2tog. yo. P2. K6. P1. K6. P2. yo. ssk.
20th row: As 14th row.
21st row: yo. ssk. P2. C6B. P1. C6F. P2. K2tog. yo.
22nd row: As 14th row.
23rd row: As 19th row.
24th row: As 12th row. These 24 rows form Cable Panel Pat.

With 6.5 mm needles, cast on 53 sts.
1st row: (RS). K2. P14. Work 1st row of Cable Panel across next 21 sts. P14. K2.
2nd row: K2. *P3tog. (K1. P1. K1) all in next st. Rep from * twice more. K2. Work 2nd row of Cable Panel across next 21 sts. K2. **(K1. P1. K1) all in next st. P3tog. Rep from ** twice more. K2.
3rd row: K2. P14. Work 3rd row of Cable Panel across next 21 sts. P14. K2.
4th row: K2. *(K1. P1. K1) all in next st. P3tog. Rep from * twice more. K2. Work 4th row of Cable Panel across next 21 sts. K2. **P3tog. (K1. P1. K1) all in next st. Rep from ** twice more. K2. These 4 rows form Trinity St Pat. Cable Panel is now in position.
Cont in pat, keeping cont of Cable Panel, until work from beg measures approx 59″ [150 cm], ending on a 10th row of Cable Panel Pat. Cast off in pat. Sew side seam.

Украинский язык:

 Снуд:  приблизно 33 х 150 см

Щільність в’язання:
рукавиці: 17 п х 23 р = 10 см на спицях 5 мм лицьовою гладдю
снуд: 14 п х 18 р = 10 см на спицях 6.5 мм лицьовою гладдю

Вам знадобиться:
Bernat Softee Chunky (100% акрил, 164 м/100 г):
рукавиці — 1 моток, спиці 4.5 мм та 5 мм
снуд — 3 мотка, спиці 6.5 мм

C6F — коса 3 лиц х 3 лиц: зняти 3 п на дод. спицю перед роботою, 2 лиц, 2 лиц з додат. спиці

С6В — коса 3 лиц х 3 лиц: зняти 3 п на дод. спицю за роботою, 2 лиц, 2 лиц з додат. спиці

Рукавиці:

Права рукавичка.

** На менші спиці набрати 29 п.

1-й ряд: (ЛС). * 1 лиц. 1 вив. Повторювати від * до останньої петлі. 1 лиц.

2-й ряд: * 1 вив. 1 лиц. Повторювати від * до останньої петлі. 1 вив. Повторювати останні 2 ряди резинкою (1 лиц. 1 вив) 7.5 см, рівномірно прибавити 4 п в останньому ВС ряду. 33 п. **

Перейти на великі спиці і продовжити наст. чином:

1-й ряд: (ЛС). 3 лиц. 14 вив. 16 лиц.

2-й ряд: 16 вив. 1 лиц. * 3 разом вив. (1 лиц. 1 вив. 1 лиц) усі у наст. петлю. Повторити від * ще двічі. 1 лиц. 3 вив.

3-й ряд: як 1-й ряд.

4-й ряд: 16 вив. 1 лиц. * (1 лиц. 1 вив. 1 лиц) усі у наст. петлю. 3 разом вив. Повторити від * ще двічі. 1 лиц. 3 вив. Повторити останні 4 ряди ще раз.

Клин великого пальця:

1-й ряд: (ЛС). візерунок на 18 п. прибавити 1 п в кожн. з наст. 2 п. лиц до кінця ряду.

2-й і парні ряди: в’язати рівно по візерунку.

3-й ряд: узор на 18 п. прибавити 1 п у наст. петлю. 2 лиц. прибавити 1 п у наст. петлю, лиц до кінця ряду.

5-й ряд: узор на 18 п. прибавити 1 п у наст. петлю. 4 лиц. прибавити 1 п у наст. петлю, лиц до кінця ряду.

7-й ряд: узор на 18 п. прибавити 1 п у наст. петлю. 6 лиц. прибавити 1 п у наст. петлю, лиц до кінця ряду. 41 п.

8-й ряд: як 2-й ряд.

Великий палець:

Наст. ряд: (ЛС). візерунок на 28 п. повернути, залишити решту петель на запасній спиці.

Наст. ряд: набрати 1 п. 11 вив (включаючи петлю набірного ряду), повернути, залишити решту петель на запасній спиці.

Наст. ряд: набрати 1 п. 12 лиц (включаючи петлю набірного ряду), в’язати подальші 9 рядів лицьовою гладдю на цих 12 п.

Наст. ряд: (ЛС). (2 разом лиц) 6 разів. 6 п.

Наст. ряд: (2 разом вив) 3 рази. 3 п. обірвати нитку залишаючи довгий кінець. Протягнути щільно через решту петель. Виконати шов великого пальця.

Наст. ряд: (ЛС). приєднати нитку до решти петель. Підняти і пров’язати лицьовими 2 п на петлях набірного ряду в основі великого пальця. Візерунок до кінця ряду. 33 п. *** продовжити по візерунку до довжини приблизно 26.5 см, закінчити рядом: «Наст. Ряд: (ВС). 16 вив. 1 лиц. * 3 разом вив. (1 лиц. 1 вив. 1 лиц) усі в наст. петлю, повторити від * ще двічі. 1 лиц. 3 вив. »

Верхівка:

1-й ряд: 1 лиц. 2 разом лиц. 14 вив. 2 рзм лиц протяжкою. 2 разом лиц. 9 лиц. 2 рзм лиц протяжкою. 1 лиц.

2-й ряд: 6 вив. 2 разом вив. 5 вив. 2 лиц. (3 разом вив. 1 лиц) 3 рази. 2 вив.

3-й ряд: 2 разом лиц. (2 разом вив) 4 рази. 2 разом лиц. (2 разом лиц) 4 рази. 2 разом лиц. 11 п. Обірвати нитку, залишаючи довгий кінець. Протягнути щільно через решту петель. Виконати бічний шов.

Ліва рукавичка.

В’язати від ** до ** як дано для правої рукавиці. Перейти на великі спиці.

1-й ряд: (ЛС). 16 лиц. 14 вив. 3 лиц.

2-й ряд: 3 вив. 1 лиц. * 3 разом вив. (1 лиц. 1 вив. 1 лиц) усі у наст. петлю, повторити від * ще двічі. 1 лиц. 16 вив.

3-й ряд: як 1-й ряд.

4-й ряд: 3 вив. 1 лиц. * (1 лиц. 1 вив. 1 лиц) усі у наст. петлю. 3 разом вив. повторювати від * ще двічі. 1 лиц. 16 вив. повторити останні 4 ряди ще раз.

Клин великого пальця:

1-й ряд: (ЛС). 13 лиц. прибавити 1 п в кожн. з наст. 2 п. візерунок до кінця ряду.

2-й і парні ряди: в’язати рівно по візерунку.

3-й ряд: 13 лиц. прибавити 1 п у наст. петлю. 2 лиц. прибавити 1 п у наст. петлю, візерунок до кінця ряду.

5-й ряд: 13 лиц. прибавити 1 п у наст. петлю. 4 лиц. прибавити 1 п у наст. петлю, візерунок до кінця ряду.

7-й ряд: 13 лиц. прибавити 1 п у наст. петлю. 6 лиц. прибавити 1 п у наст. петлю, візерунок до кінця ряду. 41 п.

8-й ряд: як 2-й ряд.

Великий палець:

Наст. ряд: (ЛС). візерунок на 23 п. повернути, залишити решту петель на запасній спиці. В’язати від *** до *** як дано для правої рукавиці. Продовжити по візерунку до довжини приблизно 26.5 см, закінчити рядом:

Наст. ряд: (ВС). 3 вив. 1 лиц. * 3 разом вив. (1 лиц. 1 вив. 1 лиц) усі у наст. петлю, повторювати від * ще двічі. 1 лиц. 16 вив.

Верхівка:

1-й ряд: 1 лиц. 2 разом лиц. 9 лиц. 2 рзм лиц протяжкою. 2 разом лиц. 14 вив. 2 рзм лиц протяжкою. 1 лиц.

2-й ряд: 2 вив. 2 лиц. (3 разом вив. 1 лиц) 3 рази. 5 вив. 2 разом вив. 6 вив.

3-й ряд: (2 разом лиц) 6 разів. (2 разом вив) 4 рази. 2 разом лиц. 11 п. обірвати нитку залишаючи довгий кінець. Протягнути щільно через решту петель. Виконати бічний шов.

Снуд.

Панель з косою (в’яжеться на 21 п).

1-й ряд: (ЛС). 6 лиц. 2 вив. 2 разом лиц. накид. 1 вив. накид. 2 рзм лиц протяжкою. 2 вив. 6 лиц.

2-й ряд: 6 вив. 2 лиц. 2 вив. 1 лиц. 2 вив. 2 лиц. 6 вив.

3-й ряд: C6F. 2 вив. накид. 2 рзм лиц протяжкою. 1 вив. 2 разом лиц. накид. 2 вив. С6В.

4-й ряд: як 2-й ряд.

5-й і 6-й ряди: як 1-й і 2-й ряди.

7-й ряд: 6 лиц. 2 вив. накид. 2 рзм лиц протяжкою. 1 вив. 2 разом лиц. накид. 2 вив. 6 лиц.

8-й ряд: як 2-й ряд.

9-й ряд: C6F. 2 вив. 2 разом лиц. накид. 1 вив. накид. 2 рзм лиц протяжкою. 2 вив. С6В.

10-й ряд: як 2-й ряд.

11-й ряд: як 7-й ряд.

12-й ряд: (2 вив. 2 лиц) двічі. 2 вив. 1 лиц. (2 вив. 2 лиц) двічі. 2 вив.

13-й ряд: накид. 2 рзм лиц протяжкою. 2 вив. 6 лиц. 1 вив. 6 лиц. 2 вив. 2 разом лиц. накид.

14-й ряд: 2 вив. 2 лиц. 6 вив. 1 лиц. 6 вив. 2 лиц. 2 вив.

15-й ряд: 2 разом лиц. накид. 2 вив. С6В. 1 вив. C6F. 2 вив. накид. 2 рзм лиц протяжкою.

16-й ряд: як 14-й ряд.

17-й і 18-й ряди: як 13-й і 14-й ряди.

19-й ряд: 2 разом лиц. накид. 2 вив. 6 лиц. 1 вив. 6 лиц. 2 вив. накид. 2 рзм лиц протяжкою.

20-й ряд: як 14-й ряд.

21-й ряд: накид. 2 рзм лиц протяжкою. 2 вив. С6В. 1 вив. C6F. 2 вив. 2 разом лиц. накид.

22-й ряд: як 14-й ряд.

23-й ряд: як 19-й ряд.

24-й ряд: як 12-й ряд.

Ці 24 ряди формують панель з косою.

На спиці 6.5 мм набрати 53 п.

1-й ряд: (ЛС). 2 лиц. 14 вив. Виконати 1-й ряд панелі з косою на 21 п. 14 вив. 2 лиц.

2-й ряд: 2 лиц. * 3 разом вив. (1 лиц. 1 вив. 1 лиц) усі у наст. петлю. Повторити від * ще двічі. 2 лиц. Виконати 2-й ряд панелі з косою на наст. 21 п. 2 лиц. ** (1 лиц. 1 вив. 1 лиц) усі у наст. петлю. 3 разом вив. Повторити від ** ще двічі. 2 лиц.

3-й ряд: 2 лиц. 14 вив. Виконати 3-й ряд панелі з косою на наст. 21 п. 14 вив. 2 лиц.

4-й ряд: 2 лиц. * (1 лиц. 1 вив. 1 лиц) усі у наст. петлю. 3 разом вив. Повторити від * ще двічі. 2 лиц. Виконати 4-й ряд панелі з косою на наст. 21 п. 2 лиц. ** 3 разом вив. (1 лиц. 1 вив. 1 лиц) усі у наст. петлю. Повторити від ** ще двічі. 2 лиц.

Ці 4 ряди формують візерунок Трійця. Панель з косою тепер встановився на своєму місці.

Продовжити по візерунку, продовжити панель з косою, до довжини приблизно 150 см, закінчити 10-м рядом панелі з косою. Закрити петлі по візерунку. Виконати бічний шов.

Русский язык:

Так же эту тему, Вы можете почитать:

Новые статьи поделитесь с друзьями
Общайтесь со мной

Комментировать

Перед отправкой формы:
Human test by Not Captcha

Рубрики
Все права принадлежат авторам
Ваш e-mail: *
Ваше имя: *

Подпишись и получай новые статьи сайта прямо себе на почту введите e-mail: